Tootsi Lasteaed-Põhikool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Inga ja Ülo Raudsepp
Jaanis Sarapuu
Külli Klemmer
Marge Lumisalu
Riina Kukk