Projekti lugu

Probleem

Lastel puudub võimalus aktiivseks tegevuseks vahetunnis. Koolides on keelatud vahetundides joosta ja paljudes koolides ei lubata ka välja minna. Nutitelefonis istumine on õnneks paljudes koolides juba ära keelatud ning on tehtud nutivabad alad.

Pingeliste koolitundide vahel on oluline, et lapse aju saaks puhkust, et ka järgmises tunnis maksimaalselt kaasa teha. Ajutegevusele on väga oluline, et lapsed vahetunnis liiguksid ja mängiksid – nii hakkab veri paremini ringi käima ning viib ajju rohkem hapnikku. Seeläbi paranevad lapse keskendumisvõime ja produktiivsus, areneb loominguline mõtlemine. Lisaks suurendab liikumine endorfiinide vallandumist kehas, mis omakorda tekitab õnne- ja turvatunnet.

Pärast 45-minutilist tundi on liikumine lausa vajalik, kuid paljudes koolides puuduvad võimalused ja/või oskused sobivaks aktiivseks tegevuseks vahetunnis.

Lahendus

Toome koolidesse vanad head mängud, mis ei hõlma endas jooksmist, kuid on liikuvad ja omavahelist suhtlust vajavad – kummikeks ja footbag. Kooli koridoride aknalaudadele pannakse vaba aja sisustamiseks keksukummid ja footbagid.

Spetsiaalsed projektipõhised värvika kujundusega kastid sisaldavad lisaks keksukummidele ja footbagidele ka mõlema mängu juhendeid ja õpetusi.

Mängudes on erinevad tasemed, mis nõuavad harjutamist ja keskendumist ning samuti tekitab see võistlusmomenti. Kummikeksu hüppamine või footbagi kõksimine nõuab koostööd ning üksteisega arvestamist, mis paneb lapsi omavahel rohkem suhtlema.

Anname kooli huvijuhtidele soovitused ja õpetused, kuidas võimalusel korraldada antud mängudes võistlusi, mis motiveerib ja paneb lapsed harjutama ehk siis rohkem liikuma.

Loe lisaks artiklit Greg Satelli soovitustest, kuidas lapsi tulevikuks ette valmistada.

Aitäh toetajatele!

Kontakt
info@rotarymoon.ee