Korduvad küsimused

Projektis osalevad eelkõige algklassilapsed, aga kui teie kool on näiteks lasteaed-algkool, on õpetajate otsustada, kas vahendid saavad olema kasutuses ka lasteaialastele. Või kui soovite mänguvahendeid oma koolis ka põhikoolilastele, siis palume projektiga liitumise avalduses kirjutada nende laste arv, kes mänguvahendeid kasutama hakkavad.

Heategevusprojekt “Aktiivne vahetund” on loodud eelkõige algklassilaste vahetundide aktiivsemaks muutmiseks. Projektiga võivad liituda kõik koolid, täites liitumisavalduse projekti kodulehel www.vahetund.ee.

Projektis osalemiseks palume avalduse täita projekti kodulehel www.vahetund.ee kooli esindaja poolt. Selleks võib olla huvijuht, direktor, õppealajuhataja või õpetaja. Oluline on, et koolil oleks valmisolek projektis osalemiseks ning et koolis oleks üks vastutav isik, kes projektimeeskonnaga suhtleb, mänguvahendid vastu võtab ning lastele tutvustab.

Toetuste ja koolide lisamine projekti veebilehele käib käsitsi ning uuendame veebilehte vähemalt korra nädalas. Kui oled avalduse täitnud, kuid ei näe oma kooli projekti veebilehel 7 päeva jooksul, võid sellest meile märku anda.

Kooli toetusfond arvutatakse vastavas koolis projektis osalevate laste arvu järgi. Eelkõige on selleks algklassilaste arv, kuid mõnel juhul võib lisanduda lasteaialaste või põhikoolilaste arv.

Keskmiselt on arvestatud iga 100 lapse kohta 15 keksukummi ja 12 footbagi palli. Lisaks karbid mänguvahendite hoiustamiseks ning trükised mängujuhistega.

Varustuse maksumus ongi ainuke kulu, mille põhjal arvutatakse koolile toetusfondi summa. Töötasu projekti meeskonnale ei maksta, kuna tegu on heategevusprojektiga Tallinn Moon Rotary Klubi vabatahtlike poolt.

Kuni 40 õpilasega koolide projekti maksumus on sõltumata väiksemast laste arvust ikkagi 85 eurot, kuna toodame ka nende koolide jaoks ilusa värvilise karbi ja trükised mängujuhenditega. Kui muidu arvestame ühe karbi ja trükiste komplekti 100 õpilase kohta, siis väiksemate koolide puhul on see kulu sama, mis suuremates koolides 100 või enama õpilase puhul.

Projekti võivad toetada kõik eraisikud, ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad anda oma panuse laste aktiivsemaks ajaveetmiseks vahetundide ajal. Toetajatena on oodatud nii lapsevanemad, õpetajad, ettevõtjad kui ka kõik teised head inimesed.

Kui koolile on loodud toetusfond, pannakse info üles projekti veebilehele www.vahetund.ee. Iga kooli alalehel on kirjas täpsed juhised, kuidas oma panus anda. Toetuse summa tuleb kanda Tallinn Moon Rotary Klubi pangakontole.

Projekti meeskond vaatab laekumised üle iganädalaselt ning uuendab toetuste laekumise ja toetajate infot projekti veebilehel.

Palume mõistvat suhtumist, kui toetajate nimede avaldamine projekti veebilehel võib võtta mõne päeva aega, kuna toetajate lisamine käib käsitsi ja uuendame veebilehte ühe korra nädalas. Kui tegid ülekande, kuid ei näe oma nime toetajana 7 päeva möödudes, siis võid sellest meile märku anda.

Oleme väga rõõmsad, et projektiga on liitunud nii palju koole ning aktiivselt on täitumas ka koolide fondid.

Kui toetusfondi summa on kokku kogutud, valmistame koolile mänguvahendite hoiustamiseks karbid ja trükised ning toimetame need kooli 1 kuu jooksul alates kooli fondi täitumisest. 

Kooli poolt projekti vastutav isik ei pea ise asjadele kuhugi järele tulema ega midagi muud korraldama, projekti meeskond hoolitseb kõige eest. Koolil jääb üle vaid lastele mänguvahendite tutvustamine ja kättesaadavaks tegemine. 

Kasutage loovust ja mõelge koos lastega välja uusi keksukombinatsioone või footbagi trikke, korraldage võistlusi ja tundke rõõmu koos mängimisest.

Kui toetusi laekub suuremas summas kui koolifondis ette nähtud, siis lisatakse toetus eelkõige toetatava kooli fondi kuni selle täitumiseni ning ülejäänud summa lisatakse teiste koolide toetusfondidesse vastavalt projektiga liitumise järjekorrale.

Ei, tegu on kodanikualgatusliku heategevusprojektiga, mida korraldab Tallinn Moon Rotary Klubi. Koolile ei kaasne projektis osalemisega aruandluskohustust. Lihtsalt nautige mängurõõmu!

Jah, julgustame jagama projektis osalemise infot lapsevanematele ja teistele kooliga seotud inimestele. Projekti logo saad alla laadida siit.

Ei ole. Projektis osalemise avaldusi võetakse jooksvalt vastu tähtajatult. 

Pingutame omalt poolt, et kõik projektis osalevad koolid saaksid toetusfondi summa kokku kogutud ning mänguvahendid lastele üle antud.

Tallinn Moon Rotary Klubi on heategevusorganisatsioon, mis kuulub rahvusvahelisse Rotary klubide võrgustikku. Tegeleme erinevate projektidega nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Lähemalt saad meie projektide kohta lugeda siin.

Aitäh toetajatele!

Kontakt
info@vahetund.ee