Vahetund.ee on ühiskonda teeniv laste tervise ja heaolu suunitlusega projekt, mis toob vanad head mängud, kummikeksu ja footbagi, tagasi koolidesse.

Aitäh toetajatele!

Kontakt
info@vahetund.ee