Vahetund.ee on heategevusprojekt, mis toob vanad head mängud, kummikeksu ja footbagi, tagasi koolidesse.

Aitäh toetajatele!

Kontakt
info@rotarymoon.ee