Tarbja Lasteaed-Kool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Aet Karu
Dorrys Aruoja
Imbi Tihemets
Maire Leidma
Perekond Ling
Roy Koel
Signe Roos
Sirje Soomeri
Urve Salm