Tallinna 21. Kool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Egle Kask ja Aarne Kask

Mänguvahendite üleandmine Tallinna 21. Koolis