Surju Põhikool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Almer Meibaum
Anseelika
Ene Jalast
Grete Ventsel
Ivo Raidla
Kerli Tori
Kristjan Virkus
Liis Juust
Riina Kohtla
Virge Varep