Sõmeru Põhikool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Eva Vask
Heleri Trestip
InvEstor Kohver
Karin Sirgmets
Kerli Kängsepp
Perekond Romov
Perekond Seidelberg
Perekond Undrest
Sirli Lind
Toomas Laos
Virge Ong