Risti Põhikool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Andre Oja
Kail Visla
Kaja Rüütel
Marili Vaindlo
Triin Kusmin
Triinu Luidalepp