Pärnjõe Kool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Brita Tõnisson
Elvi
Eno Taggo
Eve Sikka
Helen Ojala
Helju Vellemäe
Kuldsaar
Mall Paat
Peeter
Raik Solovjova