Paistu Kool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Alli Laande
Anneli Arumetsa
Ave ja Vallo Visor
Jaanika Triksberg
Kaido ja Liivi Salme
Kristi Jõesoo
Marget Martsik
Toomas Triksberg
Triin Vaiksoo
Triinu Aalmaa