Padise Põhikool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Aivo Kaoküla
Heleen Välba
Kaido Strööm
Kati Kruuk
Külli Tammur
Triin Nork