Osula Põhikool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Ene Kerge
Kristel Rajatamm
Kätlin Horn
Liina Kersna
Mari-Liis Saks
Tiina M
Ülle Hummal