Oru Kool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Anonüümne
Aire Toffer
Helina Laht
Margit
Moonika
Peeter
Petsid
Toomas Kreek