Lindi Lasteaed-Algkool

Eesmärgist täidetud
100%
kooli projekti maksumus
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Janer Sepp
Kaie Seger
Katrin Kalda
Marianne Sepp
Perekond Linkrus
Taavi Tamberg
Ulla Orgussaar