Laupa Põhikool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anne Martis
Anneli Antonova
Gerli Parisalu (Luste)
Hinge Limberg
Irena Gligor, Andreas Oss
Kaja Karlson
Liisa Gritšenko
Marek
Mari Annilo
Mirjam Parv
Oleg Kuusik
Pille Lepik