Koonga Kool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Egon Annerviek
Koonga Kooli õpetajad
Mare Paarasma
Sirje Nõmm
Sirli Seegar