Kõmsi Lasteaed-Algkool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Anonüümne
Anneli Palm
Evi Vendel
Kai perega
Marika Peksar