Kirivere Kool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Arno Mäesepp
Enna Raabe
Heilika Ressar
Jaana Luts
Kati Tõruvere
Kerly Lebedev
Kuldar Kipper
Meeli Saarde
Merike Kapp
Raido Kross
Roland Sälik, Pille Nikonorova
Tiina Maran
Viigi Kipper
Vitali Vareiko
Vivian Kipper