Kehtna Põhikool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Annika Linnamägi
Larissa Pajo
Perekond Mäevälja
Perekond Sepp/Toomla
Perekond Sõgel-Raid
Perekond Talmet
Perekond Uutmann
Reelika Kuusemäe
Riina Vilu
Ulna Laam