Keeni Põhikool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Hermeliine Kaart
Heya Lepa
Janeli Uibu
Ly Käärik
Maili Zimbrot
Margit Šamarin
Marina Varjun
Raina Kampus
Siiri Lepiste