Kalamaja Põhikool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Ave Paabel
Britt Normet, Jukorik OÜ
Erko Eessaar
Evelin Kivimaa
Helena Nõmm
Heli Hansen
Janne Kukk
Kaari Põlder
Kai Paalberg
Kaili Kuller
Karmen Väinsaar
Katre Kuusik
Katri Paas-Mohando
Katrin Lehtpuu
Külli Leesi
Leila Metsis-Koita
Liina Toomsoo
Mari Rohtla
Maris Jõgeva
Merle Vara
Ott Ristikivi
Perekond Karuse
Piret Hartman
Siim Vanaküla
Triin Heimann
Triin Tõnsing
Virve Ojaste