Käina Kool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Elli Rüütel
Jana Nigu
Kaire Vannas
Kairit Paat
Karita Tara
Kerli Tuuling
Kersti Tammerand
Kädi Paulus
Lelet Tuuling
Liis Oolmets