Kaali Kool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Anneli Meisterson
Annika Lätt
Eli
Eve Tuisk
Kadri Paomees
Karel Järsk
Kuldar Kalm
Piret
Thea Juht