Audru Kool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Anonüümne
Anonüümne
Eero Pass
Ele Pärnpuu
Eve Zekker
Helen Maripuu
Janar Viidas
Kai Oraste
Kairi Pentma
Kaisa Sepp
Katrin Mumme
Leena ja Jüri Hendrikson
Leeni Almosen
Marju Maiste
Peep Eenraid
Rene Raadik
Siiri Linke
Sirje Jaago
Triin ja Margus Ollino
Ulla Orgussaar