Aseri Kool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Heino Vimberg
Kristel Allikmäe
Leevi Laever
Luule Varinurm
Marge Zaidullin
Maria Sipilova
Perekond Sternhof
Regina Kaplina