Suuremõisa Lasteaed-Põhikool

Eesmärgist täidetud
100%
aktiivsemat last
toetajat
toetusi kogutud

Aitäh toetajatele!

Anonüümne
Erika Oago
Monika Reppo
Pille Oja
Reet Karise